AITAHUOLTO- JA KORJAUS SEKÄ ASENNUKSET

Teemme aitojen huoltoa ja erilaisia aluesuojausten korjaus-ja huoltotoimiin liittyvät toimenpiteet.

Aitahuolto -ja korjaus

Teemme aitojen ja porttien asennus ja huoltotoimenpiteitä eripuolilla Suomea. Aidat ja portit olisi hyvä tarkastuttaa keväisin ja tehdä silloin yleisen kunnon katselmus. Näin pystytään havaitsemaan talven aikana syntyneet mahdolliset vauriot ja korjaustoimenpiteitä vaativat kohteet. Teemme korjaukset aina alkuperäisillä varaosilla.

Aitojen asennus

Aitojen asennukseen kuuluu seuraavat toimenpiteet

  • Maaperätartunnan teot aitatolpille
  • kaivu ja pylväiden valu suoraan maakuoppiin
  • Kallioporaaminen ja maaperätartuntojen teko
  • Aitaelementtien ja aitojen asennus

Porttien asennus

  • Porttien perustusten teko
  • Portin pylväiden valu, tai valmiiden perustuselementtien teko
  • Porttien asennus toimintavalmiuteen
  • Porttien automaattisten koneistojen asennukset ja käyttöönotto